Prijava

Sadržaj učesničkog paketa

  • Startni broj sa čipom
  • Funkcionalna ASICS majica (100PL Micro Kappa)
  • Medalja na cilju
  • Diploma
  • Okrepa na stazi i cilju
  • Program/mapa trke
  • Pasta party

Preuzimanje učesničkog paketa

Preuzimanje učesničkog paketa na dan trke biće omogućeno samo za učesnike koji nemaju prebivalište u  Beogradu, a koji su se ranije prijavili i svoj učesnički paket platili. 

Učesnički paketi će se na dan trke preuzimati u predstartnoj zoni 29. Beogradskog maratona na Trgu Nikole Pašića u vremenu od 7h do 8h.

Prijava/uplata na dan trke nije moguća! 

Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.