Prijava

Sadržaj učesničkog paketa:

Startni broj sa čipom
Funkcionalna ASICS majica (100PL Micro Kappa)
Medalja na cilju
Diploma
Okrepa na stazi i cilju
Program/mapa trke
Pasta party

Cena učesničkog paketa za državljane Srbije (maraton i polumaraton)

u prijavnom centru 17.-21.04.2017: 3600 din 

 

Cena učesničkog paketa za strane državljane (maraton i polumaraton)

u prijavnom centru 17.-21.04.2017: 4900 din

Prijavljivanje i preuzimanje učesničkog paketa

Prijavljivanje i/ili preuzimanje učesničkog paketa će se obavljati u Prijavnom/EXPO centru 30. Beogradskog maratona koji će raditi od 17.04.2017. do 21.04.2017. godine.
Lokacija: Dom omladine Beograda, Makedonska 22
Radno vreme: 10-20h

Preuzimanje učesničkog paketa na dan trke biće omogućeno samo za učesnike koji nemaju prebivalište u  Beogradu, a koji su se ranije prijavili i svoj učesnički paket platili. 
Učesnički paketi će se na dan trke preuzimati u predstartnoj zoni 30. Beogradskog maratona na Trgu Nikole Pašića u vremenu od 7h do 8h.
Prijava/uplata na dan trke nije moguća! 
 
Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Važno:

Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
Promena trke neće biti moguća posle 28.02.2017.
Prilikom registracije koristite validnu email adresu
Prijavite se što pre. Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.