Prijava

 

Sadržaj učesničkog paketa:

Startni broj sa čipom
Funkcionalna majica 
Medalja na cilju
Diploma
Okrepa na stazi i cilju
Program/mapa trke
Barilla pasta party

Cena učesničkog paketa za državljane Srbije (maraton i polumaraton)

do 15.11.2017: 1800 din 
16.11.2017. - 15.01.2018: 2400 din 
16.01.2018. - 28.02.2018: 3000 din 
01.03.2018. - 20.04.2018: 3600 din 

Cena učesničkog paketa za strane državljane (maraton i polumaraton)

01.09.2017. - 15.11.2017: 25 EUR ili 3100 din
16.11.2017. - 15.01.2018: 30 EUR ili 3700 din
16.01.2018. - 28.02.2018: 35 EUR ili 4300 din
01.03.2018. - 20.04.2018: 40 EUR ili 4900 din


Prijavljivanje i preuzimanje učesničkog paketa

Prijavljivanje i/ili preuzimanje učesničkog paketa će se obavljati u Prijavnom/EXPO centru 31. Beogradskog maratona koji će raditi od 18.04.2018. do 20.04.2018. godine.
Lokacija: Dom omladine Beograda, Makedonska 22
Radno vreme: 10-20h

Preuzimanje učesničkog paketa na dan trke biće omogućeno samo za učesnike koji nemaju prebivalište u  Beogradu, a koji su se ranije prijavili i svoj učesnički paket platili. 
Učesnički paketi će se na dan trke preuzimati u predstartnoj zoni 31. Beogradskog maratona na Trgu Nikole Pašića u vremenu od 7h do 8h.
Prijava/uplata na dan trke nije moguća! 
 
Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Važno:

Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
Prijava postaje validna posle evidentirane uplate učesničkog paketa
Promena trke neće biti moguća posle 28.02.2018.
Prilikom registracije koristite validnu email adresu. Jedan trkač - jedna registracija. Nije moguće prijaviti više trkača sa jednog naloga.
Prijavite se što pre. Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.